Ahlsell förvärvar Nordic Sprinkler AB

Ahlsell förvärvar Nordic Sprinkler AB och dess systerbolag och härmed skapas ett nytt, än starkare sprinklerkoncept för den nordiska marknaden!

Idag 2017-11-29, blev det klart att Ahlsell förvärvar Nordic Sprinkler AB och dess systerbolag, PrePipe Construction AB, Enexia AB samt den finska verksamheten Enexia Oy. Företagsgruppen som ingår i Doradus Capital AB är en av dom ledande aktörerna inom brandsprinkler och rillade rörsystem i norden. Bolaget startades i slutet av 2008 och har på kort tid byggt upp en mycket stark position inom brandsprinklersystem. I gruppen ingår även PrePipe Construction AB:s prefab-fabrik som levererar förtillverkade rörsystem för både sprinkler och VS. Hela gruppen omsatte 2016 ca 110 miljoner SEK och fortsätter att växa starkt under 2017. Bolagen består av ett 30-tal anställda och marknadsför ett komplett sortiment för sprinkler samt den rillade VS-marknaden i norden.

Ahlsell är den ledande distributören och handelsplatsen för tekniskt material i Norden med över 5000 anställda, 250 lokala enheter och 26 miljarder SEK i omsättning. Ahlsell har ett fullsortiment inom VVS, El och Verktyg men saknar ett starkt erbjudande inom Sprinkler. Därför är detta förvärv en win-win för bägge parter och för sprinklerkunderna i Norden.

Vi tror detta blir ett oslagbart erbjudande i norden både inom Sprinkler/Brandsäkerhet och rillade rörsystem för framtidens VS-installation genom kombinationen av Doradus Capital-bolagens marknadsposition, tekniska kompetens, kundbas, kundsupport etc. och Ahlsells starka logistik, lokala närvaro och position inom industrin.

Sprinklersegmentet kommer att organiseras som en egen enhet inom Division VS & Kyl i Ahlsell.
Det rillade konceptet har även en stor potential inom andra områden, inte minst Industri och Kyla där Ahlsell idag är väldigt starka.

Tillträdesdag för dessa förvärv är planerad till den 28:e december 2017.

Verksamheten kommer att drivas precis som vanligt utan förändring för både gamla och nya kunder under tiden Nordic Sprinkler integreras inom Ahlsell. Förändringar som eventuellt påverkar Er som kund kommer informeras om i god tid innan dessa sker.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Benny Wallén, Försäljningschef – 070-250 33 98
Per Slagbrand, VD – 076-775 07 59