Sprinklerguide

Översättning av nominell K-faktor från engelsk/amerikansk standard till metrisk

Engelsk/Amerikansk(US) K-faktor
gpm/psi0.5
Metrisk K-faktor
(l/min)/bar0.5
2.0 29
2.8 40
3.0 43
3.8 55
4.0 58
4.2 60
4.3 62
4.4 63
4.9 71
5.2 75
5.6 80
5.8 84
7.4 107
7.6 109
8.0 115
11.2 160
14.0 200
16.8 240
19.6 280
22.4 320
25.2 360
28.0 400

Bulbfärg och temperaturklasser för sprinklerhuvud

Klassning Sprinklertemperatur (°C) Max. Omgivningstemperatur (°C) Bulbfärg
Vanlig 57°C 38°C Orange
Vanlig 68°C 38°C Röd
Mellanklass 79°C 66°C Gul
Mellanklass 93°C 66°C Grön
Hög 141°C 107°C Blå
Extra Hög 182°C 149°C Malva
Mycket hög 260°C 246°C Svart

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.