Om oss

Vår vision

Det skall vara enkelt att göra affärer med oss

Vår personal

Har en lång och gedigen erfarenhet inom sprinklerbranschen vilket är förutsättningen för ett lyckat samarbete.
Kunskap är det vi bygger framtiden på.

Vårt åtagande

  • Logistik, att utlovade leveranser efterlevs
  • Utbilda personal för produktkännedom såväl internt som externt
  • Att inte lova mer än vi kan svara upp till
  • Teknisk support
  • Snabba handläggningstider
  • Ett trevligt bemötande
  • Kvalitetssäkra vårt arbete och förbättra detta genom vårt kvalitetsledningssystem
  • Miljösäkra våra produkter genom miljödeklarationer och bedömningar från Sundahus och Byggvarubedömningen
  • Medverka för att utveckla sprinklerbranschen på lång sikt