Galvex Spray Kallgalvanisering

Beskrivning

GALVEX spray är en galvaniskt verkande, rostskyddande specialmålning med ett mycket högt innehåll av mikrofint, metalliskt zinkpulver i ett syntetiskt bindemedel.

Användning

GALVEX spray är särskilt lämplig för reparation av skadade ytor hos galvaniserade ämnen liksom för rostskydd av svetssömmar och skärställen samt även för förbehandling av alla ytor där det krävs EXTRA GOTT SKYDD mot rost.

Tekniska egenskaper

GALVEX spray, som efter en kort omskakning är klar för användning, ger en vacker, mattgrå färg. GALVEX spray åstadkommer ett effektivt och långtidsverkande skydd mot korrosion. Hindrar rost från att breda ut sig från obeskyddade områden. Det går att svetsa på järn som skyddats med GALVEX. GALVEX skyddar dessutom mot svampangrepp i ett ev skikt med täckfärg. Tål konstant värmepåverkan upp till 110 – 120°C efter härdning (3-5 dygn).

Bruksanvisning

För att uppnå största möjliga kontakt mellan zinkpartiklar och järn ska ytan rengöras grundligt från olja, smuts, löst sittande rost och målning. Idealisk förbehandling är sandblästring. GALVEX spray skakas om före och med jämna mellanrum under användning. Håll dosan lodrätt och ca 25 cm från det ämne som ska behandlas. Påföringen utförs med jämna rörelser från sida till sida. Släpp munstycket mellan rörelserna, så undviks ”rännilar”. Bäst resultat uppnås genom att spraya ”kors och tvärs”. Efter användning rengörs munstycket genom att dosan vänds upp och ned och man sprayar ett kort ögonblick tills det inte längre kommer någon zinkfärg. Om GALVEX ska verka ensamt rekommenderas minst två påföringar. Den andra påföringen kan genomföras efter 15-20 min. För att eventuellt anpassa färgen till varmgalvanisering kan man avsluta med aluminiumspray.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Innehåller INTE ozonskadlig freon.

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Volym
4054180 Galvex Spray Kallgalv Sprayburk 500 ml

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.