Beskrivning

Gängtätningstejp från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande tejp, framställd av polytetra-fluoretylen, mera känt som Teflon®.

UNITAPE
Lämpar sig väl för anläggningar med vatten, värme och tryckluft.

JUMBOTAPE
Användning som UNITAPE. Mycket stark och flexibel – idealisk för stora, grova eller skarpa gängor (rostfri). Passar bra till ånga. Drygt att använda.

MULTITAPE
Användning som MAXITAPE. GODKÄND för GAS (DG-2963) och dricksvatten. Godkänd för naturgas. Lämpar sig väl för hydraulik. Backbar med 45 grader eller mer.

Användning

Gängtätningstejp från UNIPAK används för tätning av alla typer av gängförbindningar inom t ex hydrauliska system, tryckluft, kylanläggningar, värme- och ventilationsanläggningar. Kan användas på alla slags material (järn, metall, plast, fibrer mm). Gängtejp lämpar sig även för anläggningar där det ställs stora hygienkrav (sjukhus, livsmedelsindustri etc.).

Tekniska egenskaper

Kolfiber-fluor-föreningens enastående styrka och en hög molekylvikt ger PTFE-tapen en rad förträffliga egenskaper. Mycket brett temperaturområde (-200ºC – +260ºC). På anläggningar över 90ºC rekommenderas tape med en densitet på ≥ 1gr./cm³. Mycket bred kemikalieresistens med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier samt smälta alkalimetaller. Mycket låg friktionskoefficient. Ej brännbar (ASTM D-635 och D- 470). Åldras inte. Fukt- och UV-beständig. Utmärkt dragstyrka även vid låga temperaturer. God beständighet mot nedbrytning i synnerhet i samband med böjning och vibrationer. Hög elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur. Om gängtejp kan det allmänt sägas att ju högre massfyllnad (g/cm3), desto bättre produkt. Det vill säga större flexibilitet och diffusionstäthet. Detta medför även att tejpen är lättare att arbeta med och drygare i användning.

Bruksanvisning

Avlägsna ev smuts och metallspån från gängorna före påföring av gängtejp. Tejpen läggs på det gängade partiet i gängornas stigriktning. Den påförs med jämnt, fast drag så att den ligger sträckt över gängorna. Beroende på den önskade skikttjockleken bör överlappningen vara från ½” till ¾” tejpbredd. Efter det att gängkopplingen spänts ihop bör ingen kontraskruvning ske. NB.: För Multitape, Sealrite GT12 och GT19 samt Topseal gäller: Tillbakajustering är möjlig! En väl genomförd samling kan justeras upp till 45 grader bakåt. (Behövs i DG och EN 751-3 godkännande för gas).

Beroende på rördimensionen rekommenderas följande tejptyper. Upp till 25 mm: UNITAPE. Från 25 till 40 mm: MAXITAPE. Från 40 till 65 mm: JUMBOTAPE. För särskilt skarp eller obehandlad/grov gänga rekommenderas JUMBOTAPE, eftersom denna kvalitet inte rivs sönder så lätt. Vid mycket högt tryck (hydraulik) rekommenderas under alla omständigheter gängtejp med hög massfyllnad (t ex MAXITAPE eller MULTITAPE). Tejpen används ensam och utan bruk av smörjmedel. För gas och syre rekommenderas MULTITAPE eller TOPSEAL.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Artikelnummer

Art.num Typ Dimension Rördiameter Arbetstemperatur Max. tryck Produktbild
4054011 Unitape 12 m x 12 mm x 0,075 mm Max DN20/¾” -200ºC till +100ºC 20 bar
4054012 Multitape 12 m x 12 mm x 0,100 mm Max DN32/1¼” -200ºC till +260ºC 60 bar
4054019 Jumbotape 15 m x 19 mm x 0,200 mm DN20/¾” – DN65/2½” -200ºC till +160ºC. 30 bar

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.