Glidex Spray

Beskrivning

GLIDEX Spray är framställt av en klar, luktsvag silikonolja. GLIDEX spray är en multianvändbar och effektiv spray helt utan ozonskadliga drivgaser. NSF godkända för användning inom livsmedelsindustrin.

Tekniska egenskaper

GLIDEX spray är mycket lämpligt som glidmedel vid montering av plastmuffrör, gummilister och -packningar, vid dragning av installationskablar i rör och som fuktisolering av strömförande delar. Motverkar gummits åldrande. GLIDEX spray är dessutom ett effektivt och snabbverkande smörjmedel till tröga lås, gångjärn, beslag, verktyg mm. Prova t.ex. att spruta ett lager GLIDEX spray på sågklingan (på en fogsvans/handsåg)!

Bruksanvisning

Allmänt: Rengör de delar som ska monteras från sand, jord och annan smuts.

GLIDEX spray: Skaka burken lätt. Sprayburken hålls lodrätt och munstycket 10-20 cm från ämnet. Spruta ett jämnt lager GLIDEX spray på delarna, varefter hopsättningen strax kan genomföras. Om GLIDEX spray ska användas som smörjmedel till gångjärn och liknande hålls munstycket ganska nära ämnet. Tryck försiktigt på munstycket och låt medlet verka något (”motionera” eventuellt de behandlade delarna något, så att silikonoljan kan tränga in helt).

För alla typerna av GLIDEX silikonglidmedel gäller att de inte torkar in, varför justering i efterhand är möjlig.

SE UPP! Var noga med att inte få GLIDEX silikonglidmedel på golv eller sulor, eftersom detta medför stor risk för fallolyckor. Använd aldrig silikonoljor i samband med målningsarbete. Även mycket små mängder hindrar målning från att fästa.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Godkännande/provning

VVS Branchen BST rekommenderar silikonspray utan lösningsmedel som glidmedel.

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Volym
4051316 Glidex Spray Silikon Sprayburk 400 ml

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.