Multitec Läcksökningsspray

Beskrivning

MULTITEC är ett skummande läcksökningsmedel baserat på specialutvecklade tensider (syntetiskt tvättmedel) för detektering av läckage i luft- och gasledningar.

Tekniska egenskaper

MULTITEC läcksök avslöjar till och med små läckor direkt genom att det applicerade detekteringsskummet börjar bubbla. MULTITEC kan användas direkt utan någon som helst form av förbehandling eller rengöring. Produkten har ett hudvänligt pH-värde och drivmedlet är kolsyra (CO2) som varken är hälsofarligt eller brandfarligt. Finns också i specialversion med fryspunkt < -30°C.

Bruksanvisning

Spruta MULTITEC på rörskarven eller andra ställen där man misstänker att det kan finnas läckor, t.ex. runt hela röret. Läckor kommer att avslöjas direkt genom att vätskan börjar bubbla. Skölj testområdet noggrant med vatten efter testet.
Vid mycket låga temperaturer kommer trycket i behållaren att falla, men det stiger till det normala igen när behållaren värms upp. OBS! Aerosolburkar får aldrig utsättas för temperaturer över 50°C.  Vi avråder från att hålla MULTITEC-burken upp och ner eftersom drivgasen/kolsyran sjunker till botten i aerosoler. Det kan leda till att drivgasen tar slut före det aktiva ämnet, vilket betyder att det inte går att tömma behållaren. Där som läcksökningsvätskan ska appliceras underifrån böjer man i stället sprutmunstycket uppåt.

OBSERVERA vid användning på PLAST:
Är godkänd för användning på polyetylenrör (PE), men i och med att det har rapporterats om skador på andra typer av plast, bör användaren generellt alltid i förväg försäkra sig om att produkten lämpar sig för användning i den aktuella installationen! Skölj bort ämnet med vatten efter test.

RENGÖRING:
Torka av spilld vätska med en fuktig trasa. MULTITEC innehåller tensider (syntetiskt tvättmedel ) och kan därför skapa en fet hinna. Se därför till att golven tvättas noggrant för att förhindra halkolyckor. MULTITEC har ett hudvänligt pH-värde (ca 6,4), men man bör ändå tvätta av det med vatten – också testområdet. Om man får ämnet i ögonen så ska de genast spolas med riktigt med vatten.

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Volym
3842166 Multitec Läcksökspray -30°C Sprayflaska 400 ml

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.