Beskrivning

Transparent polyetenslang på rulle lämplig för att styra vattnet då större mängder släpps ut, t.ex vid tömning av sprinklersystem. Kallas även strumpa eller vattenstrumpa.

Artikelnummer

Artikelnummer Längd Bredd Tjocklek Diameter
PE-SLANG 250 m 250 mm 0,090 mm 159 mm

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.