Unigarn Linbollar/nystan


Dokument


Beskrivning

Unigarn tätningsgarn av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. 3-tråds, grovt tätningsgarn är framställt av kortfibrigt lin och levereras otjärat eller tjärat.

Användning

Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med rörkitt täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda. 3-tråds tätningsgarn används för tätning av glaserade muffrör eller gjutjärnsmuffrör.

Tekniska egenskaper

Vid höga temperaturer (over 120°C) finns risk för svedning av linfibrerna.

Bruksanvisning

Tätningsgarn påförs gängan tätt och jämnt lindat i sammanskruvningsriktningen i dennas fulla längd. Sedan påsmörjes hela den lindade gängan en lämplig mängd tätningsmedel i ett jämnt skikt, och kort därefter kan ihopskruvning ske och anläggningen tas i bruk.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Vikt
4054112 Unigarn Linboll/Nystan Plastpåse 100 g

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.