Unipak Rörkitt

Beskrivning

UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt förekommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande.

Användning

UNIPAK rörkitt används tillsammans med lin för tätning av gängförbindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.

Tekniska egenskaper

UNIPAK rörkitt ger tillsammans med tätningsgarn/lin absolut täta gängförbindningar samtidigt som hopsättning och senare åtskiljande underlättas. Användning av UNIPAK rörkitt ger dessutom – i motsats till exempelvis gängtejp – stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna eftersom dessa förblir täta vid tillbakaskruvning.

Bruksanvisning

Lin påförs gängan jämnt och tätt i sammanskruvningsriktningen i dennas fulla längd. Därefter påsmörjes hela den lindade gängan en lämplig mängd UNIPAK rörkitt i ett jämnt skikt, och kort därefter kan ihopskruvning ske och anläggningen tas i bruk. Eventuellt överskott av tätningspasta torkas av med trasa eller liknande.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Tester

Det Danska Teknologiska Institutet har vid flera tillfällen testat UNIPAK rörkitt. I samband därmed har det visat sig att man vid hopsättning av gängade rör/armaturer med UNIPAK rörkitt och lin kan erhålla rörförbindningar som är täta upp till 140°C och 8 bars tryck. Undersökningar har även visat att UNIPAK rörkitt inte inverkar på vattenkvaliteten.

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Vikt
4051318 Unipak Rörkitt Plastbruk 360 g

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.