Unitec Hot Gängsäkring/Gängtätning

Beskrivning

UNITEC HOT är särskilt väl lämpad för gängor som utsätts för höga temperaturer upp till +230 °C. Produkten är extremt motståndskraftig mot stötar och vibrationer och har en hög säkring, vilket innebär att gängan får en styrka som rent konkret motsvarar en gänglåsning. För att lossa gängen krävs uppvärmning med en blåslampa. Arbetstemperatur från ‑50 till +230 °C. Hanterbar efter 20–40 minuter. Härdningstid 3–6 timmar. UNITEC HOT är godkänt för gas och höga temperaturer upp till +230 °C. Motsvarande Unitec GT39.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

Artikelnummer

Artikelnummer Typ Förpackning Temp. område Volym
4092075 Unitec Hot Gängtätning Plastflaska m. bälg -50°C till max. 230°C 75 ml

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.