Livetap-systemet

Beskrivning

Livetap® är ett unikt och innovativt arbetssätt att göra förändringar i ett sprinklersystem som är driftsatt. Ingen dränering krävs, vilket gör Livetap® till det enklaste, snabbaste och det mest kostnadseffektiva sättet att göra förändringar, samtidigt som det följer alla relevanta sprinklerregler och förordningar.

Livetap® konceptet för att borra under tryck har utvecklats för att ta itu med de problem som uppstår vid planering och genomförande av förändringar i sprinklersystem när det gäller utbyggnader i befintliga sprinklersystem, eller t.ex. att flytta ett eller flera sprinklerhuvud.

Livetap® konceptet med att borra under tryck har funnits ett tag i VVS-branschen där denna metod har använts för att t.ex. avsätta ventiler på olika rörsystem. Detta är inte tillåtet i sprinklersystem enligt gällande sprinklerregler och förordningar.

Livetap® konceptet med tillhörande produkter har utvecklats för att helt övervinna denna begränsning och erbjuder en unik lösning för att göra förändringar i driftsatta sprinklersystem.

Detta innebär att brandskyddet upprätthålls hela tiden, även när servicearbete och modifieringar/förändringar av befintligt sprinklersystemet pågår. Följaktligen finns det ingen anledning att låta Räddningstjänsten eller annan part stänga byggnaden medan arbetet pågår.

Egenskaper

  • Sprinklersystemet alltid i drift
  • Ingen nedtappning
  • Snabb & säker installation
  • Eliminerar korrosionsrisken
  • Energi- & kostnadsbesparande
  • Miljövänlig installation

’Live’ förändringar i sprinklersystem

Livetap® konceptet innefattar specialdesignad borrutrustning och tillbehör tillsammans med fullt godkända rördelar för att genomföra installationer på trycksatta system.

Även om Livetap® konceptet är ett välbeprövat och pålitligt system måste/skall installatörer som vill använda detta system, genomgå en utbildning för att få använda Livetap® konceptet med tillhörande produktsortiment.

För sprinklerföretagen som skall använda detta koncept är det obligatoriskt att delta i en utbildning (1 dag) på ett företag som är godkänt och certifierat av ProjectFire. Denna utbildning ges endast av ProjectFire godkända utbildare/företag och består av praktiska demonstrationer och övningar tillsammans med ett skriftligt prov. Den innehåller också den fysiska användningen av Livetap borren, inklusive korrekta åtgärder för slutförandet och all nödvändig dokumentation. Bedömningen görs både på resultat av praktiska övningar och skriftligt prov, där utbildaren avgör om godkänt resultat är uppnått. Därefter utfärdas ett personligt Livetap certifikat som visar att person har genomgått en erforderlig utbildning för att få använda Livetap konceptet.

Certifierade Livetap® operatörer måste alltid visa sitt personliga Livetap® ID-kort innan man påbörjar sitt arbete.

För att få mer information om Livetap® gå in på www.livetap.co.uk.
För mer information om att certifiera er personal i Livetap® i Sverige och Norden, kontakta Benny Wallén på Nordic Sprinkler: Tel: 070-250 33 98, E-post: benny@nordicsprinkler.se

Borrspecifikation

Max. arbetstryck Vatten, 12 bar (175 psi)
Borrkapacitet 15mm (½” ) utlopp; Pilotborr 9.5mm
25mm (1”) utlopp; Hålsåg 22mm
50mm (2” ) utlopp; Hålsåg 47mm
80mm (3” ) utlopp; Hålsåg 73mm
Järn- och spånrester Magneter tillhandahålls som en del av verktygssatsen för att behålla allt metallspån som produceras som ett resultat av borrningsprocessen.
Livetap® Borr
Liten 25mm (1”) utlopp
Stor 50mm (2”) utlopp
XL 50mm (2”) & 80mm (3”) utlopp
Livetap® rördelar
15mm (½” ) Kwik-Vent & KV S.A. 32x15mm (1¼ x ½”), 40×15 (1½ x ½”), 50×15 (2x½”)
25mm (1”) Kwik-Drain & KD S.A.
Zonecheck Live & ZC Live S.A.
Auto-Vent Live
65x25mm (2½ x1”), 80×25 (3×1”), 100×25 (4×1”), 150×25 (6×1”)
32mm (1¼”) No-Drain-T 50x32mm (2×1¼”)
40mm (1½” ) No-Drain-T 65x40mm (2½ x 1½”)
50mm (2”) No-Drain-T 80x50mm (3×2”), 100×50 (4×2”), 150×50 (6×2”)
80mm (3”) No-Drain-T 100x80mm (4×3”)

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.