Packningar för larmventiler

Nordic Sprinkler tillhandahåller ersättningspackningar som passar till de flesta fabrikat på marknaden för att erbjuda en enkel hantering av servicearbeten. Det är viktigt att följa anvisningarna från respektive leverantör.

För de leverantörer som har upphört med tillverkning erbjuder vi alternativa packningssatser som kan användas men ansvaret är begränsat till egenskaperna för packningen.