Artikelnummer Benämning
PANGUS1 Gsk kit Angus Deluge MK3 DN 100
PANGUS2 Gsk kit Angus KHV Muschr. DN 150
PANGUS3 Gsk kit Angus MHV Model C DN 100
PANGUS4 Gsk kit Angus MHV Model C DN 150
PANGUS5 Gsk kit Angus MHV Model B DN 200
PANGUS6 Gsk kit Angus MHV Model C DN 80
PANGUS7 Gsk kit Angus MHV Model B DN 100
PANGUS8 Gsk kit Angus MHV Model B DN 150
PANGUS9 Gsk kit Angus MHV Model C1 DN 150GW C1
PANGUS10 Gsk kit Angus dry (pot) DN100
PANGUS11 Gsk kit Angus MHV Model C1 DN 200GW C1

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.