Central/CSC


Artikelnummer Benämning
PCSC1 Gsk kit CSC deluge DL, DN 50
PCSC2 Gsk kit CSC KHV DN 100
PCSC3 Gsk kit CSC KHV Model H DN 100
PCSC4 Gsk kit CSC KHV DN 150
PCSC5 Gsk kit CSC KHV DN 150
PCSC6 Gsk kit CSC/Spraysafe KHV model D, DN 80, 65
PCSC7 Gsk kit CSC MHV DN 100
PCSC8 Gsk kit CSC/Spraysafe MHV DN 150
PCSC9 Gsk kit CSC MHV DN 200
PCSC10 Gsk kit CSC alarm DN65, 80
PCSC11 Gsk kit CSC deluge DN100

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.