Artikelnummer Benämning
PGLOBE1 Gsk kit Globe accelerator model C
PGLOBE2 Gsk kit Globe KHV model F-3 DN 150
PGLOBE3 Gsk kit Globe MHV model HV-1 DN 100
PGLOBE4 Gsk kit Globe MHV model G DN 150
PGLOBE5 Gsk kit Globe MHV model H-1 DN 80
PGLOBE6 Globe Gsk kit dry model F-3, G3 DN100
PGLOBE7 Globe dry model F-3, G3 DN100 only bellofram
PGLOBE8 Globe Gsk kit dry model F DN100
PGLOBE9 Globe dry model F-3, G3 DN150 only bellofram
PGLOBE10 Globe Gsk kit dry model F-2 DN150
PGLOBE11 Globe Gsk kit alarm model G DN100 (Automatic mod. 153-253)
PGLOBE12 Globe Gsk kit alarm Mod. E DN150 (Vain cover gasket)
PGLOBE13 Globe Gsk kit alarm model H-1 DN150
PGLOBE14 Globe Gsk kit alarm model H-3 DN80
PGLOBE15 Globe rubber disc alarm model H-3 DN80

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.