Grinnell


Artikelnummer Benämning
PGRINELL1 Gsk kit Grinnel MHV CV-1 DN 200
PGRINELL2 Gsk kit Grinnel MHV CV-1 DN 80
PGRINELL3 Gsk kit Grinnel dry valve DN 150
PGRINELL4 Gsk kit Grinnel MHV CV-1 DN 150

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.