Matthew Hall


Artikelnummer Benämning
PHALL1 Clapper gasket Mathew Hall alarm DN150 (only clapper)

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.