Återströmningsskydd för sprinkler

Beskrivning

Återströmningsskydd används för att skydda tappvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska till och med kategori 4. Återströmningsskyddet är av typ BA i enlighet med SS EN 1717.

Komplett sprinklermodul

Vi säljer skyddsmodul typ BA som komplett anpassad modul för sprinklersystem. Flänsad anslutning AT 1167-XXMS, DN 65-200. Vridspjällventilerna är utrustade med ändlägeskontakter för indikering av öppen/stängd ventil för att uppfylla kraven enligt SBF 120. Separat filterinsats med maskvidd 8,0 mm medföljder för eventuellt utbyte av standard filterinsats (maskvidd 0,6 mm).

Programtext

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd AT 1167-XXM DNXX. Komplett skyddsmodul bestående av skyddsdon typ BA med dubbla backventiler och mellanliggande tryckstyrd kammare med dränering, in- och utloppsventiler samt smutsfilter med ventil för dränering. PN 10 i flänsat utförande. För max skyddstäckning av vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

Kvalitetssäkring

Överensstämmelse med SS-EN 1717.
DIN/DVGW typgodkännande.

Specifikationer

Dimensionsområde PN Temperaturområde Material
DN65 – 200 10 0ºC till 65 ºC Gråjärn

Materialspecifikationer – AT 1167B

AT 1167B
1 Hus Ytbehandlat gråjärn
3 Backventil Mässing
4 Kontrollventiler Nickelpläterad mässing
5 Membran, tätningar EPDM

Dimensioner – Sprinklermodul AT 1167-XXMS – Flänsanslutning

Artikelnummer DN A (mm) B (mm) C (mm) Anslutning dränering Vikt don (kg) Bygglängd modul* (mm)
AT1167-65MS 65 356 246 155 DN150 23,9 738
AT1167-80MS 80 440 275 173 DN150 32,7 842
AT1167-100MS 100 530 296 201 DN150 44,6 984
AT1167-150MS 150 630 314 230 DN150 70,9 1222
AT1167-200MS 200 763 3 46 272 DN150 114,1 1483

*) Total bygglängd är summan av ingående ventiler, packningar är ej medräknade.

Artikelnummer – Endast skyddsdon typ BA (AT1167B) – Flänsanslutning

Artikelnummer DN
AT1167B65 65
AT1167B80 80
AT1167B100 100
AT1167B150 150
AT1167B200 200

Funktion och konstruktion

Återströmningsskydd typ BA täcker riskerna t o m vätskekategori 4 vid inkoppling av tappvatten, dvs. ”Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen”.

Skyddsdonet har dubbla backventiler och mellanliggande kammare med dränering. Skyddsdonen arbetar med tre olika tryckzoner. Trycket i zon 1 är högre än i zon 2, vilket är högre än i zon 3. En dräneringsventil är ansluten i zon 2 och öppnas när tryckskillnaden mellan zon 1 och zon 2 faller till 0,14 bar. Vattnet i zon 2 dräneras till atmosfären. På så vis förhindras hävert- eller övertrycksåterströmning till systemet.

Återströmningsskyddet skall installeras som komplett skyddsmodul. I skyddsmodulen ingår ett skyddsdon typ BA ihop med ett separat smutsfilter. För in- och utlopp ingår avstängningsventiler. Det är ett absolut krav på att återströmningsskyddet blir installerat som en skyddsmodul.

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.