Delugeventil DDX

Beskrivning

Reliables modell DDX-delugeventil är en hydrauliskt manövrerad kläpptypsventil med differentialspärr, konstruerad för användning som primär styrventil i deluge-, förtidseller speciella typer av brandskyddssystem. Genom att utföra följande rutin kan ventilen lätt ställas om utvändigt (se fig. 1).

Trimsatsen för våtpilotledning är ansluten till tryckstångskammarens utlopp och har anslutningar för en 1 1/4” huvuddränering på 2” (50 mm), 2 1/2” (65 mm), 76 mm och 3” (80 mm) ventilstorlekar eller en 2” huvuddränering på 4” (100 mm), 165 mm, 6” (150 mm) och 8” (200 mm) ventilstorlekar, samt anslutningar för larmtest, tryckmätare för matningstryck och tryckstångskammare. Utlösningsenheter som kan användas är våtledningsdetektorer (modell F1-FTR) eller hydrauliska, manuella nödutlösningsstationer/dragboxar (modell A och B).

Två alternativa trimsatser för aktivering, torrpilotledning eller elektrisk aktivering, är tillgängliga när torrpilotsprinklers eller solenoidventiler används som utlösningsanordning. Aktivering med hjälp av solenoidventiler möjliggör användning av ett komplett utbud av elektriska detektorer för fjärravkänning.

Storlekar: DN50 – DN200 (2″ – 8″)

Fördelar

• Kläpptypsventil med differentialspärr – Pålitlig konstruktion med låg vikt
• Kan enkelt utrustas med trimset i olika utlösningskonfigurationer
• Säte- & klaffpaket i ”Drop in” eller”Screw in”-modeller förenklar underhåll
• Säte i brons eller rostfritt stål med o-ring tätningar ger ett skydd mot både läckage och korrosion.
• Tryckaktiverad klaffront ger en pålitlig tätning
• Extern återställning. Höljet behöver inte tas bort
• Rillade in- och utloppsanslutningar
• Dräneringsventil för att tömma den stående vattenpelaren
• Ventilen hakar i öppet läget. Ingen tryckaktiverad säkerhetsventil behövs
• Maxtryck 17,2 bar eller 20,7 bar

Allmänna anvisningar:

  • Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
  • Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
  • För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
  • Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.
  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.