Automatisk tryckhållnings­utrustning Model A-2

Beskrivning

Reliables automatiska tryckhållningsutrustning Model A-2 (tryckluftsregulator) används för att automatiskt leverera eller underhålla rätt tryck i torrörsventiler, pre-actionsystem och i torrörspilotledningar för delugesystem. Vid installation i dessa system elemineras behovet av att manuellt behöva fylla systemet för att kompensera för små läckor eller temperaturförändringar. Den automatiska tryckhållningsutrustningen påverkar inte den snabba aktiveringen av torrörsventiler och delugeventiler även om de används tillsammans med snabböppnande utrustning.

Artikelnummer

KAMDAG

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.