Mekaniskt sprinklerlarm Model C

Beskrivning

Reliable Mekaniskt sprinklerlarm Model C även kallat vattenmotor med gonggong är det hydromekaniska larm som hör till Reliables automatiskt våt- och torrörssprinklersystem. Larmet monteras oftast på utsidan av en byggnad och aktiveras av vattenflöde från våt- eller torrörslarmventiler. När vattnet strömmar genom inloppet till det mekaniska sprinklerlarmet passerar det genom munstycket och träffar klockan och skapar en genomträngande, kontinuerlig larmsignal när sprinklersystemet är aktivt under brandsläckning. Efter att det träffat peltonhjulet rinner vattnet ut genom husets 25 mm utloppsöppning.

Fördelar

  • Pålitligt – Modell med peltonhjul
  • Snabb operation vid positivt vattenflöde
  • Nylonlager – ingen smörjning behövs
  • Kompakt – Låg vikt och enkel att installera
  • Rostfri gonggong i gjuten aluminium. Inget gonggong-skydd behövs
  • Gonggong finns ytbehandlad i både rött och metallic
  • Självåterställande efter varje operation vilket eliminerar behovet av att ta bort
    luckor etc. för att återställa de interna mekanismerna.

Artikelnummer

KWM

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.