Reservdelar & Övrigt


Reservdelar till larmventiler samt övrigt material för våt- och torrsprinkleranläggningar.
Artikelnummer Benämning Bild

Tillbehör

KRCT Fördröjningskärl (Retard Chamber) Model E-1 (Reliable E1)
K78653100 Droppbackventil mek. dränering DN15/½” Model C, inv.gga, NPT, Max.12 bar, FM
98840190 Säkerhetsventil DN15/½” Brons  
GLYKOLKÄRL Glykolkärl/Dräneringskärl/Kondenskärl Galv  

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.