Torrörsventil EX

Fördelar

 • Lättviktskonstruktion, låga friktionsförluster
 • Lågt lufttryck mellan 0,6 till 1,4 bar vilket reducerar storleken på luftkompressor eller mängden kväve som behövs
 • Tillval: Lufttryck upp till 2,8 bar
 • Praktisk och säker extern återställning, inget vatten för förfyllning behövs
 • EX ventilen är mindre känslig för falskt larm orsakade av tryckförändringar beroende på sin speciellt utformade klaff.
 • Rillade/rillade, Rillade/flänsade, Flänsade/flänsade anslutningar med ett maxtryck på 17,2 bar eller på 20,7 bar för 4”, 6”, och 165 mm endast

Storlekar: DN50 – DN200 (2″ – 8″)

Allmänna anvisningar:

 • Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
 • Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
 • För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
 • Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.
 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.