Våtrörsventil E/E3 med rostfri trimsats

Beskrivning

Reliables Våtrörslarmventil modell E/E3 med rostfri trimsats används i våtrörssprinklersystem som ett vattenflödeslarm. Designen underlättar installation både under variabla och konstanta inloppstryck. Om det flödar in vatten i sprinklersystemet efter att en eller flera sprinkler löst ut öppnar larmventilen vilket tillåter vattnet att flöda in i systemet och skickar sedan ett elektriskt och mekaniskt alarm.

Storlekar
DN100/4″
DN150/6″
DN200/8″

Arbetstryck: 16 bar

Fördelar

 • Speciellt designad för våtrörssystem
 • Maxtryck 20,7 bar. Fabrikstestat hydrostatiskt maxtryck på 41,4 bar
 • Rillade anslutningar garanterar säkerställd funktion av vattenflödet
 • Extern by-pass minimerar falsklarm i alla matningstrycksförhållanden
 • Rillade in- och utloppsanslutningar vilket ger lägre vikt än flänsade ventiler

Ingår i komplett våtlarmventilpaket

I det kompletta standardvåtlarmventilpaketet ingår följande (se även bild ovan):

 • Våtlarmventil E/E3 med monterat rostfritt trim och larmledning med övervakad kulventil enligt svensk SBF/SBSC-standard
 • 2 st manometrar 0-16 bar Reliable med anslutning bakåt
 • Brandlarmspressostat/tryckvakt EPS10 för larmledning
 • Larmmanometer 0-16 bar med anslutning nedåt för larmledning
 • Övervakad/larmad rillad vridspjällsventil/huvudavstängningsventil
 • Stum rillkoppling
 • Röda nummerbrickor 1-15
 • Drift- och underhållningsinstruktion

Våtlarmventilpaket komplett – Standardartiklar

Artikelnummer DN
(mm)
O.D.
(mm)
Tum
VÅT100NY 100 114,3 4″
VÅT150NY 150 168,3 6″
VÅT200NY 200 219,1 8″

Allmänna anvisningar:

 • Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
 • Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
 • För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
 • Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.
 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.