Profoam skumkoncentrat

Produktsortiment Profoam

Benämning Bas Typ Filmbildande Viskositet Expansion Koncentration
(1) (2) (3) (4) HY. (5) P.S. (6)
PROTAL-P 6 P Std Nej Newt L 6%
PROTAL-P 3 P Std Nej Newt L 3%
PROFLON-FP 6 P FP Nej Newt L, M 6%
PROFLON-FP 3 P FP Nej Newt L, M 3%
PROSINTEX S Std Nej Newt L, M, H 3 till 6%
PROSINTEX G S Std Nej Newt L, M, H 3 till 6%
PROSINTEX A S Std Nej Newt L, M, H 0,1 till 1%
PROFILM 6 S AFFF Ja Newt L, M 6%
PROFILM 3 S AFFF Ja Newt L, M 3%
PROFILM 1 S AFFF Ja Newt L, M 1%
PROFLEX 6 P FFFP Ja Newt L, M 6%
PROFLEX 3 P FFFP Ja Newt L, M 3%
PROVEX AR 6-6 P FP AR Nej Newt L, M 6% 6%
PROVEX AR 3-3 P FP AR Nej Newt L, M 3% 3%
PROSINTEX AR S S AR Nej Pseud L, M, H 3 till 6% 3 till 6%
PROFILM AR 6-6 S AFFF AR Ja Pseud L, M, H 6% 6%
PROFILM AR 3-6 S AFFF AR Ja Pseud L, M, H 3% 6%
PROFILM AR 3-3 S AFFF AR Ja Pseud L, M, H 3% 3%
PROFILM AR 1-3 S AFFF AR Ja Pseud L, M, H 1% 3%
PROFLEX AR P FFFP AR Ja Pseud L, M 3% 6%
PROFLEX AR 3-3 P FFFP AR Ja Pseud L, M 3% 3%

(1) Bas:    P = Protein, S = Syntetisk

(2) Typ:    Std = Standard, FP = FluoroProtein, AR = Alkoholresistent,

AFFF = Vattenhaltigt Filmbildande Skum, FFFP = Filmbildande FluoroProtein

(3) Viskositet: Newt. = Newtonisk, Pseud. = Pseudoplastisk

(4) Expansion: L = Låg, M = Medium, H = Hög

(5), (6) Koncentration: HY. = Hydrokarbonbränder, P.S. = Bränder i polära lösningsmedel