Profilm AFFF 1, 3, 6

Beskrivning

AFFF (Aqueous Film Forming Foam) Syntetiskt vattenhaltigt filmbildande skum
Används för hydrokarbonbränder
Låg- och Mellanexpansion

Sammansättning

AFFF skumkoncentratet “PROFILM” består av fluorkarbon surfaktanter, hydrokarboneffektiva surfaktanter och korrosionshämmare. PROFILM har en högskummande förmåga, enastående fluiditet och en utmärkt kyleffekt vilket ger en väldigt snabb brandsläckning. Utöver detta genererar skummet en flytande vattenhaltig film vilket ger ett utmärkt skydd mot utsläpp av ånga samt ett skydd mot återtändning av branden även vid avsaknad av skumgenerering.

Funktionsprincip

PROFILM är utformat och rekommenderas vid snabb brandsläckning för att rädda mänskliga liv, utöver förmågan att förhindra katastrofal brandutveckling.

Skummet fungerar bäst vid användning i sprinklerinstallationer där det har god släckförmåga tack vare sina filmbildande egenskaper även vid låg expansionsratio (3-5).

Molaritet

PROFILM finns tillgängligt I två versioner:

  • 3 % (3 L skumkoncentrat + 97 L vatten = 100 L skumlösning)
  • 6 % (6 L skumkoncentrat + 94 L vatten = 100 L skumlösning)

Val av lämpligt skum

Kontakta alltid Nordic Sprinkler för rådgivning vilket skum som är lämpligt att använda för den aktuella applikationen. Som alltid finns det undantag för vissa vätskor där släckeffekten blir reducerad.

Tillämpningsområde

PROFILM är huvudsakligen rekommenderat för brandskydd i:

  • Flyg- och helikopterflygplatser
  • Lastbryggor
  • Sprinklersystem
  • Maskinrum

Tekniska data

PROFILM är i överensstämmelse med nationella och europeiska standarderna EN 1568-1 /2 /3 och 4. Det kan användas med färsk- och havsvatten. PROFILM:s egenskaper förändras inte vid frost, de fysikaliska egenskaperna återställs så snart skummet är upptinat.

Fysikaliska och kemiska data

Enligt EN 1568:

PROFILM 3 PROFILM 6
Skumkoncentrat
Specifik vikt vid 20°C 1,02 ± 0,02 kg/l 1,02 ± 0,02 kg/l
PH vid 20°C 7,0 – 8,5 7,0 – 8,5
Viskositet vid 20°C 4 ± 2 mm2/s 4 ± 2 mm2/s
Förtjockningspunkt * ≤ -5°C ≤ -5°C
Oupplösta fasta ämnen ≤ 0,1% ≤ 0,1%
Skumlösning 3% 6%
Låg expansion ≥ 7 ≥ 7
25% dräneringstid ≥ 2,5 min ≥ 2,5 min

*Produkten finns även tillgänglig i lågtemperaturversion med förtjockningspunkt < -15°C

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.