Profilm AR AFFF 3-3, 3-6, 6-6

Beskrivning

AFFF (Aqueous Film Forming Foam) Syntetiskt vattenhaltigt filmbildande universalskum
Används för hydrokarbonbränder och bränder i polära lösningsmedel
Låg- och Mellanexpansion

Sammansättning

AFFF universalskumkoncentratet “PROFILM-AR” består av fluorokarbon surfaktanter, hydrokarboneffektiva surfaktanter, korrosionshämmare och speciella naturligt lösliga polymerer. Dessa ger skummet den speciella förmågan att bilda en vattenhaltig film på ytan av hydrokarbonerna och ett tjockt lager som hamnar mellan de polära lösningsmedlen (alkoholer, etrar, ketoner) och skumlagret, vilket förhindrar förångningsprocessen.

Funktionsprincip

PROFILM-AR användas antingen för släckning av hydrokarbon-eller för polära vätskebränder. Tack vare sin stora filmbildande förmåga ger det en snabb släckning av branden. Skummet kan även användas för att förhindra utsläpp av giftiga eller aggressiva ångor.

Molaritet

PROFILM-AR finns tillgängligt I två versioner*:

  • 6-6 6% på hydrokarbonbränder och 6% på bränder i polära lösningsmedel
  • 3-3 3% på hydrokarbonbränder och 3% på bränder i polära lösningsmedel

6% => 6 L skumkoncentrat + 94 L vatten = 100 L skumlösning
3% => 3 L skumkoncentrat + 97 L vatten = 100 L skumlösning

* PROFILM-AR finns även tillgängligt i 3-6 version (3% på hydrokarbonbränder och 6% på bränder i polära lösningsmedel)

Val av lämpligt skum

Kontakta alltid Nordic Sprinkler för rådgivning vilket skum som är lämpligt att använda för den aktuella applikationen. Som alltid finns det undantag för vissa vätskor där släckeffekten blir reducerad.

Tillämpningsområde

Det alkoholresistenta skumkoncentratet PROFILM-AR är huvudsakligen utformat för användning i:

  • Petrokemisk industri
  • Lagringsutrymmen för kemiska polära vätskor
  • Oljeraffinaderier
  • Sprinklersystem
  • Hamnar
  • Hangarer

Tekniska data

PROFILM-AR är i överensstämmelse med nationella och europeiska standarderna EN 1568-1 /2 /3 och 4. Det kan användas med färsk- och havsvatten. PROFILM-AR:s egenskaper förändras inte vid frost, de fysikaliska egenskaperna återställs så snart skummet är upptinat.

Fysikaliska och kemiska data

Enligt EN 1568:

PROFILM-AR 6-6 PROFILM-AR 3-3
Skumkoncentrat
Specifik vikt vid 20°C 1,02 ± 0,02 kg/l 1,02 ± 0,02 kg/l
PH vid 20°C 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
Viskositet vid 20°C Pseudoplastisk Pseudoplastisk
Förtjockningspunkt * ≤ -5°C ≤ -5°C
Oupplösta fasta ämnen ≤ 0,1% ≤ 0,1%
Skumlösning 6% 3%
Låg expansion ≥ 8 ≥ 7
25% dräneringstid ≥ 10 min ≥ 5 min

*Produkten finns även tillgänglig i lågtemperaturversion med förtjockningspunkt < -15°C

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.