F1 Res
K=43, 63, 71, 84, 109


DokumentGodkännanden
SIN (Sprinkler identification number)
R3511, R3516, R3513, R7618, R7618, R3531, R3533, RA3593

Beskrivning

Reliables Model F1 Res nedåtriktade sprinkler (Fig.1, 2, 3 och 4) är snabbaktiverande (fast response) sprinkler som kombinerar en mycket god hållbarhet, en högkänslig glasbulb samt en lågprofilig tilltalande design. F1 Res Horisontell väggsprinkler (fig.5,6 och 7) är i motsvarande grad intressanta när rördragning ej kan utföras ovan undertak. Den 3 mm tjocka glasbulben möjliggör en effektiv användning av boendesprinklernas vattenförsörjning, för de täckningsytor som gäller vid dimensionering av brandskydd i boendemiljöer.

F1 boendesprinkler är särskilt konstruerade för snabb värmeaktivering för att uppfylla de känsliga brandskyddsbehov som ställs i de senaste standarderna för boendemarknaden (UL 1626 Standard). I händelse av brand kommer den stigande värmen orsaka att sprinklerns glasbulb sprängs, vilket frigör vattenvägen fram till spridarplattan, varefter det utsläppta vattnet fördelas jämt så att branden kan kontrolleras.

Applikationer

Model F1 Res Sprinkler används för brandskydd av boendemiljöer, enligt UL 1626 Standard*. För olika typer av tak: Slät, platt, horisonellt, bjälkar eller lutande tak i enligt NFPA 13D, 13R, eller 13 2013 utgåva. Var noga med att munstycksöppningen, temperaturgraderingen, typen av spridarplatta och typen av sprinkler är i enlighet med senaste utgåva av National Fire Protection Associations regler eller med krav från aktuell kravställare.

Listningar & Godkännanden

 1. Listed by Underwriters Laboratories Inc. and UL Certified for Canada (cULus)

Sprinkler för vattentäthet 4,1 mm/min: se Bulletin 176.

UL Listning Kategori

Residential Automatic Sprinkler

UL Guide Number

VKKW

Patent

US Patent No. 6,516,893 för Model F1 Res 49 & 58 Pendent Sprinklers
US Patent No. 7,353,882 för Model F1 Res 44 & 58 HSW Sprinklers
US Patent No. 7,784,555 för Model F1 Res 44 SWC Sprinklers

Tekniska data

 • Värmekänsligt element: 3 mm (nominellt) glasbulb
 • Sprinklerram: Mässingsgjutning
 • Sprinklern provtryckt till 12 bar
 • Fabrikstestad till 34,5 bar
 • K-Faktor:
  3.0 (43.2) (Verklig) – F1 Res 30 Pendent Sprinkler
  4.9 (70.6) (Verklig) – F1 Res 49 Pendent Sprinkler
  5.8 (83.5) (Verklig) – F1 Res 58 Pendent & HSW Sprinkler
  7.6 (109) (Verklig) – F1 Res 76 Pendent Sprinkler
  4.4 (63.0) (Verklig) – F1 Res 44 HSW Sprinkler
 • Vattentäthet: Min. 2.0 mm/min

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
K30W F1 Res 30 Fast 68°C 43 DN15/½” Pendent Vit R3511 W2
K44W F1 Res 44 Fast 68°C 63 DN15/½” HSW  Vit R3531 W2
K49W F1 Res 49 Fast 68°C 71 DN15/½” Pendent  Vit R3516 W2
K58H1W F1 Res 58 Fast 68°C 84 DN15/½” HSW  Vit R3533 W2
K58P1W F1 Res 58 Fast 68°C 84 DN15/½” Pendent  Vit R3513 W2
K76P1W F1 Res 76 Fast 68°C 109 DN20/¾” Pendent  Vit R7618 W2
K76P5W F1 Res 76 Fast 79°C 109 DN20/¾” Pendent  Vit R7618 W2

Allmänna anvisningar:

 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.