G6-80 HSW QR EC Concealed/Dold
K=115


DokumentGodkännanden
SIN (Sprinkler identification number)
RA4762

Beskrivning

Reliables modell G6-80 dold snabbreagerande horisontell sidoväggssprinkler med utökad täckning är en attraktiv, dold sprinklerenhet som använder en typ av täckplatta som trycks på/skruvas av. Sprinklerenheten levereras med monterat skyddslock.

Den plana täckplattan är fäst i kjolen med hjälp av 57 °C vanligt lödtenn. Sprinklern ska monteras i sprinklerfästet med hjälp av en sprinklernyckel av modell G6.

När omgivningstemperaturen höjs, smälter lodet som håller täckplattan och den här delen släpps och exponerar sprinklerns insida som därmed utsätts för den stigande omgivningstemperaturen.

Modell G6-80 använder ett snabbreagerande lod. Snabbreagerande sprinklers är utformade för att begjuta branden snabbare än standardsprinklers med samma temperaturklass.

Modell G6-80-sprinklern är listad för ett maximalt arbetstryck på 12,0 bar.

Egenskaper

  1. Plan täckplatta (solid eller perforerad).
  2. K-Faktor 8,0 (115 metrisk).
  3. Listad som snabbreagerande sprinkler med utökad täckning för Light Hazard-applikationer.
  4. Sprinklerenhet och täckplatta packade åtskilda.
  5. 1/4” (6,3 mm) justering av täckplattan.
  6. Täckplattan är tillgänglig i en mängd olika färger och ytbehandlingar.

Organisationer som utfärdar godkännanden

  1. Listad för Light Hazard-applikationer av Underwriters Laboratories Inc. och certifierad av UL för Kanada (cULus).

UL:s listingskategorier
Sprinklers, automatiska och öppna
Snabbreagerande sprinklers med utökad täckning

Applikationer

Modell G6-80 sprinkler är avsedd för installation inom lågriskutrymmen i enlighet med NFPA 13. Denna sprinkler är särskilt väl lämpad för användning inom icke-korrosiva miljöer som studentlägenheter, hotell, sjukhus och vårdanläggningar.

 

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Anslutning Riskklass Typ Färg SIN Nyckel
KG61B G6-80 Quick 74°C 115 DN20/¾” Light Hazard Flat Concealed HSW Vit RA4762 G6

Passande standardtäcklock

Artikelnummer Benämning Bild
KCG60W Täcklock för Conceald G6 HSW, Vit 57°  

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.