GL 112 QR
K=160


Dokument



Godkännanden
SIN (Sprinkler identification number)
R3226, R3216

Beskrivning

Reliables snabbreagerande sprinkler av modell GL 112 utnyttjar en böjd smältbar legeringslänk i temperaturklass 165 °F (74 °C) eller 212 °F (100 °C). Sprinklern har utformats för att kontrollera kraftiga bränder, som utgör en stor utmaning i både pallager och hyllager, med relativt låga vattentryck. Denna sprinkler är tillgänglig med 3/4” NPT (R 3/4) standardgänga för nya installationer.

Det har bevisats i fullskaliga brandövningar att sprinklern uppfyller de tillämpliga mekaniska och hydrauliska avsnitten i den senaste sprinklerstandarden. Den har även erhållit godkännande från Factory Mutual.

Denna produkt är avsedd att användas som snabbreagerande sprinkler i hydrauliskt konstruerade system med ett minimitryck på 7 psi (0,5 bar) i enlighet med täthetsdiagrammen i NFPA 13:s* standarder.

Egenskaper

Reliables GL 112 QR-sprinkler erbjuder möjlighet att:

 1. Överensstämmelse med FM-kraven på QR-sprinklers som ska användas i ställage. GL 112 upprätt använder en D-7-vakt/sköld. GL 112 hängande kan användas tillsammans med ett D-8-skydd eller en D-9-vakt/sköld.
  Se Bulletin 208.
 2. Kan även användas som taksprinkler enligt FM:s datablad 8-9.
 3. Minska rörledningsstorleken.
 4. Öka tätheten med befintliga system.
 5. Denna produkt är avsedd att användas som snabbreagerande förrådssprinkler i hydrauliskt konstruerade system med ett minimitryck på 7 psi (0,5 bar) i enlighet med täthetsdiagrammen i NFPA 13:s standarder.
 6. K-faktor = 11,2 (160)

Listningar och godkännanden

Godkänd av Factory Mutual (FM) som förrådssprinkler.

Konstruktionsskriterier

Följande kriterier gäller vid utformning av ett automatiskt sprinklersystem som utnyttjar GL 112 QR-sprinklern för NFPA 13*-applikationer.

 • Sprinkleravstånd ska vara minst 6 ft. (1,8 m)
 • Utloppstrycket enligt NFPA 13*-standarden för sprinklers och för alla Factory Mutual (FM)-applikationer ska hålla ett minimum på 7 psi (0,5 bar).
 • Factory Mutuals (FM) Loss Prevention-datablad innehåller krav som skiljer sig från NFPA. Modell GL 112 är godkänd av Factory Mutual för installationer som regleras i datablad 8-9 och 2-0.

GL 112 QR-sprinklern är avsedd för standardflöden. Tryckkrav och standardplacering enligt specifikationer för NFPA:s krav för lager. Modell GL 112 QR är inte en ”stordropps”- eller ”ESFR”-sprinkler.

* För sprinklerstandarder före 1999 års utgåva av NFPA 13 används NFPA:s standarder 231, 231C, 231D och 231F.

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Applikation Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
KGL112P1B GL 112 Quick 74°C 160 CMDA DN20/¾” Pendent Mässing R3216 H
KGL112U1B GL 112 Quick 74°C 160 CMDA DN20/¾” Upright Mässing R3226 H

Allmänna anvisningar:

 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.