Beskrivning

Reliable Modell J168 Sprinkler utnyttjar konstruktionsprincipen med centrerad fjäder blecks konstruktion. Den smältbara legeringen fångas i cylindern för lodet som omkapslar en kula av rostfritt stål. När den värmekänsliga legeringen smälter, flyttas kulan in i cylindern och tillåter cylindern att separera från okets centrum. När detta händer är hävarmen släppt så att den kan fjädra fritt från sprinklern så att alla ingående delar rensar vägen för vattnet och tillåter spridarplattan att fördela ut vatten i ett halvsfäriskt mönster. Reliable Modell J168, 16,8 (242) K-faktor sprinklers testas i fullt utvecklad brand för att sedan kunna användas för skydd av ställage och i hög lager.

Observera: Denna sprinkler är UL-listad som Control Mode Density Area (CMDA) sprinkler.

Egenskaper

  1. Använder sig av Standard Response centrerad fjäder blecks sensor.
  2. Temperaturklasser på 74° C, 100°C och 141°C.
  3. Finns i mässing, blybelagd, vaxbelagd och vax över blybelagda ytor.
  4. Erbjuder högre flöde vid mycket lägre tryck, speciellt i högre densitet och för att skydda högt staplade lager.
  5. Begränsar densitets ökning för plast pallar applikationer enligt NFPA 13

Godkännanden

  1. Listad av Underwriters Laboratories Inc. och UL-certifierad för Kanada (cULus) för att tillämpas i lager.
  2. NYC MEA 258-93-E
  3. FM-godkänd som lagersprinkler.

Tekniska data

Tillämpningar
Sprinkler för våtsystem, torrsystem och preactionsystem.

Riskklasser (Hazards)

Standard, Extra Hazard och Lagerutrymmen enligt NFPA 13
För sprinkleravståndet, placering, och densitet/area flödesberäkningar: se NFPA 13.

Minsta Arbetstryck
0,5 bar resterande (flöde)

Maximalt Arbetstryck
12,1 bar
Fabrikstestad till 34,5 bar

K-Faktor
K=16.8 GPM/psi½ (241,9 LPm/bar)½

Röranslutningsgänga
¾ NPT (R¾)

Total Längd
3⅛” (79,4 mm)

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Applikation Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
KJ1681 J168 Standard 74°C 240 CMDA DN20/¾” Upright Mässing RA1124 J1

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.