N252 EC CMSA
K=363

Beskrivning

Modell N252 EC-hängande sprinklers har kontrolläge för specifika sprinklerapplikationer med utökad täckning för lagerinstallationer. Detta omfattar skydd av förråd och skyltning av varor av klass I t.o.m. IV, samt inkapslade eller icke inkapslade, förpackade icke expanderade plaster. Modell N252 EC-sprinklers erbjuder maximala täckningsytor av upp till 4,3 m x 4,3 m (18,2 m²) jämfört med ESFR eller specifika applikationssprinklers med kontrolläge för maximal täckning av 9 m2. Detta erbjuder fördelen att antalet sprinklers som behövs kan minskas, vilket betyder minskade arbets- och materialkostnader. Modell N252 EC-hängande sprinklers med kontrolläge för specifika applikationer är utformade för användning som enda sprinklersystem där inga skenmonterade sprinkler behövs.

Funktion

Reliable modell N252 hängande förrådssprinklers med utökat täckning och kontrolläge för specifika applikationer använder en böjd smältbar legeringslänk. När den nominella temperaturen har nåtts smälter lodet och de två länkarna separeras för att sätta igång sprinklern och få vattnet att flöda.

Egenskaper

 1. Godkänd av FM Global för följande förrådsapplikationer:
  Klass 1-4, förpackade ej expanderade plastvaror under tak upp till en höjd på 35 ft (10,7 m). De kan användas i lager för att skydda fast staplade fackboxar på pall eller
  i öppna hyllor.*
 2. För andra lagringsvaror och lagringsarrangemang, se datablad 8-9 från FM Global.
 3. Godkänd för installation enligt NFPA 13 (2013). För lagringsvaror, arrangemang och konstruktionskriterier: se NFPA 13, avsnitt 21.
 4. Eliminerar behovet av sprinklers i hyllorna.*
 5. Utökad täckning, med lågt tryck och krav på lågt flöde öppnar möjlighet att minska på:
  • Arbetskraft
  • Rördragning och beslag
  • Storleken på brandpumpar
  • Tankstorlekar
 6. Temperaturklassad för 74 °C och 100 °C.
 7. Maximalt deflektoravstånd från tak är 131/2” (343 mm). 12” (305 mm) till mittlinjen på det termiska elementet.
 8. Det här är en snabbreagerande CMSA-sprinkler som uppfyller IFC 2015:s krav för eliminering av ventilationshål för rök/värme i lager.
 9. US Patent Nr 7,624,812
  Andra patentansökningar under behandling.

* Se Konstruktionsskriterier för mer information, tabell 1 och 2.

Godkännanden

FM-godkänd som lagersprinkler.

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Applikation Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
KEC251B N252 EC Standard (UL)
Quick (FM)
74°C 360 CMDA/CMSA DN25/1″ Pendent Mässing RA0842 N1
KEC251W N252 EC Standard (UL)
Quick (FM)
74°C 360 CMDA/CMSA DN25/1″ Pendent Vit RA0842 N1