Beskrivning

Reliables snabbreagerande modell N25-sprinkler för tidig brandbekämpning (ESFR) är avsedd att användas vid risk för allvarliga bränder. Denna sprinkler är utformad för att snabbt reagera på växande bränder med en begjutning av en stor volym vatten och på så sätt släcka bränderna i stället för att bara kontrollera dem.

ESFR-sprinklern av modell N25 utnyttjar en böjd smältbar legeringslänk i temperaturklass 74°C eller 100°C. FM Global anser detta vara en snabbreagerande sprinkler för förråd enligt FM:s datablad 8-9. Sprinklern har en nominell K-faktor på 25,2 (metrisk 360). En mindre deflektor och ram ger ett brett, mycket symmetriskt halvsfäriskt mönster kapabelt att bekämpa bränder mellan sprinklers i höglagerområden och samtidigt upprätthålla en bra fördelning från det centrala cellpaketet för att bekämpa och släcka bränder som uppstår direkt under sprinklern i områden med låglager.

N25 ESFR-sprinklern är också mindre känslig för skador på grund av en mindre deflektor och ramutformningen. Den lättare 25 ESFR-sprinklern klarade tester med tuff användning och missbruk i laboratoriet utan plastskydd.

Användning och installation

N25 ESFR-sprinklern är avsedd för installation enligt NFPA 13 och som en QR-förrådssprinkler avsedd för användning i enlighet med alla FM Loss Preventions datablad, samt behörig myndighet.

 

Godkännanden

  1. FM-godkänd som snabbreagerande förrådssprinkler.
  2. CNBOP-PIB tekniskt godkännande.

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Applikation Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
KN25 N25 Fast 74°C 360 EFSR DN25/1″ Pendent Mässing RA0912 N1

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.