F1FR serien (DN15/½”)
K=40, 60, 80


Dokument


Godkännanden
SIN (Sprinkler identification number)
RA1425, RA1414, RA1423, RA1413, RA1421, RA1411, RA1475, RA1415, RA1410, RA1485, RA1435

Beskrivning

Reliables modell F1FR-sprinklers är snabbreagerande automatiska sprinklers som använder en glasampull som termiskt element. Modell F1FR-sprinklers är standardsprayspinklers, med undantag för modell F1FR56- konventionell sprinkler som är en sprinkler av äldre typ (konventionell).

Modell F1FR-automatiska sprinklers använder en 3,0 mm bräcklig glasampull. Dessa sprinklers har visat upp responstider i laboratorietester som är fem till tio gånger snabbare än responstiden hos standardsprinklers. Denna snabba respons gör det möjligt för modell F1FR-sprinklers att sprida vatten på en brand snabbare än standardsprinklers i samma temperaturklass.

Glasampullen består av en noggrant kontrollerad mängd specialvätska, hermetiskt tillsluten inuti en noggrant tillverkad glaskapsel. Denna glasampull är speciellt konstruerad för att tillhandahålla en snabb termisk respons.

Vid normala temperaturer innehåller glasampullen vätska i både vätskeform och gasform. Gasformen kan ses som en liten bubbla. När värme tillförs expanderar vätskan och tvingar bubblan att bli mindre och mindre allteftersom vätsketrycket ökar. Fortsatt uppvärmning tvingar vätskan att tryckas ut mot ampullens väggar. Detta gör att glaset splittras, vilket i sin tur öppnar kanalen för vattnet och får deflektorn att fördela det utströmmande vattnet.

Modell F1FR-sprinklers erbjuder ett stort utbud av alternativ för applikationer med snabbreagerande glasampullsprinklers:
• Pendent, infällda/recessed pendent, upright, horisontella sidoväggs (HSW)- och vertikala sidoväggsdeflektorer (VSW)
• K-faktorer på 2,8 (40 metrisk), 4,0 (57 metrisk), 4,2 (60 metrisk) och 5,6 (80 metrisk)
• Flush-, infälld och dold montering
Se tabell ”Konstruktions- och installationsdata” i denna bulletin för information om godkännanden och tillgänglighet av specifika konfigurationer av modell F1FR-sprinklers.

Modell F1FR-infällda hängande sprinklers och -infällda horisontella sidoväggssprinklers måste användas med Reliables infällda täckbrickor av modell F1, F2 eller FP. Se tabell ”Data för infällda täckbrickor” i denna bulletin för information om listningar och godkännanden för varje enskild sprinkler av modell F1FR. Modell F1- och F2-infällda täckbrickor, som visas i fig. 1 och 3, är enheter med greppassning som medger en justering på 3/4″ (19 mm) respektive 1/2″ (12,7 mm). Modell FP-infällda täckbrickor, som visas i fig. 2, medger en gängad justering på 1/2″ (12,7 mm).

Modell F1FR56-dolda hängande sprinklers och modell F1FR56LL-dolda hängande sprinklers måste användas med täckplattor av modell CCP. Det finns en CCP-täckplatta med standardprofil tillgänglig som medger upp till 1/2″ (12,7 mm) justering av täckplattan. Det finns även en CCP-täckplatta med låg profil som tillåter upp till 5/16″ (8,0 mm) justering av täckplattan. Se tabellerna ”Konstruktions- och installationsdata” och ”Listade och godkända temperaturklasser” i denna bulletin för mer information om godkända alternativ för täckplattor.

Applikationer

Modell F1FR-sprinklers är avsedda för användning i enlighet med NFPA 13 och FM Property Loss Preventions datablad, samt behörig myndighets krav. Försiktighet måste iakttas så att K-faktor, temperaturklass, deflektortyp och sprinklertyp är i enlighet med de tillämpliga konstruktions- och installationsstandarder. Dessutom måste modell F1FR-sprinklers användas i enlighet med respektive listningar och godkännanden, samt med informationen som ges i denna bulletin.

Modeller

Model F1FR56 Sprinkler Typer
Standard Upright
Standard Pendent
Konventionell (CU/P)
Vertikal Sidewall (VSW)
Horisontell Sidewall (HSW)

Model F1FR56 Infällda/Recessed Sprinkler Typer
Standard Spray Pendent
Horizontal Sidewall

Model F1FR56 Concealed Sprinkler Typer
Standard Pendent

Model F1FR42, F1FRXLH & F1FR28 Sprinkler Typer
Standard Upright
Standard Pendent

Model F1FR42, F1FRXLH & F1FR28 Infällda Sprinkler Typer
Standard Pendent

Model F1FR56LL & F1FR42LL Low Lead Sprinkler Typer
Standard Pendent med mindre än 0.25% Bly innehåll

Listningar & Godkännanden

Följande organisationer utfärdar listningar eller godkännanden för olika modell F1FR-sprinklers. Se tabell ”Konstruktions och installationsdata” i denna bulletin för information om specifika listningar och godkännanden som gäller för varje sprinkler.

  1. Underwriters Laboratories Inc. och certifierad för Kanada (cULus) enl. ANSI/UL199.
  2. FM-godkännanden (FM)
  3. Loss Prevention Certification Board (LPCB)
  4. VdS Schadenverhütung GmbH (VdS)
  5. Underwriters Laboratories Inc. och Underwriters Laboratories of Canada certifierad för hälsoeffekter enl. NSF/ANSI Standard 61 Annex G (ULH)
  6. EC-certifikat: 0786-CPD-40239 (RA1414), 0786- CPD-40

UL Listing Kategorier
Sprinklers, Automatic & Open (VNIV)
Quick Response Sprinkler

Temperaturklasser

Klassning Sprinklertemperatur (°C) Max. Omgivningstemperatur (°C) Bulbfärg
Vanlig 57°C 38°C Orange
Vanlig 68°C 38°C Röd
Mellanklass 79°C 66°C Gul
Mellanklass 93°C 66°C Grön
Hög 141°C 107°C Blå

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Anslutning Typ Färg SIN Nyckel
KF1FR28P1W F1FR-28 Quick 68°C 40 RA1411 DN15/½” Pendent Vit W2
KF1FR28U1W F1FR-28 Quick 68°C 40 RA1421 DN15/½” Upright Vit W2
KF1FR42P1C F1FR-42 Quick 68°C 60 RA1413 DN15/½” Pendent Krom W2
KF1FR42P1W F1FR-42 Quick 68°C 60 RA1413 DN15/½” Pendent Vit W2
KF1FR42U1C F1FR-42 Quick 68°C 60 RA1423 DN15/½” Upright Krom W2
KF1FR42U1W F1FR-42 Quick 68°C 60 RA1423 DN15/½” Upright Vit W2
KF1FR42U2C F1FR-42 Quick 93°C 60 RA1423 DN15/½” Upright Krom W2
KF1FR56U1B F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Mässing W2
KF1FR56U1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Krom W2
KF1FR56U1W F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Vit W2
KF1FR56U1FB F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Svart W2
KF1FR56U2B F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Mässing W2
KF1FR56U2C F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Krom W2
KF1FR56U2W F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Vit W2
KF1FR56U2B F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Mässing W2
KF1FR56U3C F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Krom W2
KF1FR56U3W F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Vit W2
KF1FR56U3B F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1425 DN15/½” Upright Mässing W2
KF1FR56P1B F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Mässing W2
KF1FR56P1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Krom W2
KF1FR56P1W F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Vit W2
KF1FR56P1FB F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Svart W2
KF1FR56P2B F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Mässing W2
KF1FR56P2C F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Krom W2
KF1FR56P2W F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Vit W2
KF1FR56P3B F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Mässing W2
KF1FR56P3C F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Krom W2
KF1FR56P3W F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1414 DN15/½” Pendent Vit W2
KF1FR56C1B F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Mässing W2
KF1FR56C1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Krom W2
KF1FR56C1W F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Vit W2
KF1FR56C2B F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Mässing W2
KF1FR56C2C F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Krom W2
KF1FR56C2W F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Vit W2
KF1FR56C3B F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Mässing W2
KF1FR56C3C F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1475 DN15/½” CU/P Krom W2
KF1FR56H1B F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Mässing W2
KF1FR56H1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Krom W2
KF1FR56H1W F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Vit W2
KF1FR56H1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Krom W2
KF1FR56H2C F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Krom W2
KF1FR56H2B F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Mässing W2
KF1FR56H2W F1FR-56 Quick 93°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Vit W2
KF1FR56H3B F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Mässing W2
KF1FR56H3C F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Krom W2
KF1FR56H3W F1FR-56 Quick 141°C 80 RA1435 DN15/½” HSW Vit W2
KF1FR56V1B F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1485 DN15/½” VSW Mässing W2
KF1FR56V1C F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1485 DN15/½” VSW Krom W2
KF1FR56V1W F1FR-56 Quick 68°C 80 RA1485 DN15/½” VSW Vit W2

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.