Sprinklernycklar


Dokument

Reliables sprinklernycklar är speciellt utformade installationsverktyg för att installera Reliables olika sprinklermodeller. Passade nycklar till de olika sprinklermodellerna måste användas för att få korrekt hävstångskraft när sprinklerna skruvas fast för att minimera risken att verktyget slinter under installationen.

Kontrollera alltid i datablad/bulletin för sprinklermodellen vilken passande sprinklernyckel som skall användas.

Artikelnummer Modell För installation av Bild

Reliable Sprinklernycklar

KWW2 W2 Standardsprinkler (Ersätter Model D)
KWFC FC Flat Concealed
RFC30
RFC43
RFC49
RFC58
G5
 
KWG3P F3 Torrsprinkler
F3/F3QR SSP
DH56 HSW
 
KWG4 G4 G4
G4FR
G4QR
F4FR
G4 XLO
RFC56
 
KWG6 G6 G6-56 QR
G6-80 QR EC
RFS42 HSW
 
KWGFR GFR2 Diverse Sprinklermodeller t.ex:
DH56 HSW
 
KWH H H & HL ESFR
G XLO
G
GFR VELO
 
KWH22 H1 HL-22 & K-22 ESFR  
KWJ1 J1 JL-14
JL-17
J168
J112 & JL112
 
KWN N N252 EC
N252 EC CMSA
N25 ESFR
 
KWRC RC1 Recessed Concealed (Infälld dold)
G
G1
F1 Res
Int level F1 & F1FR
 
KWXLO XLO2 GFR VELO Pendent
DH56
KWXLOEC XLO EC  G4 XLO QREC/EC Concealed  
KWZXH ZX HSW Institutional HSW
XL QR INST QREC
 
KWZXP ZX Pendent Institutional Pendent
XL QR INST QREC
 

Allmänna anvisningar:

  • Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
  • Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
  • För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
  • Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.
  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.