F3QR-56
K=80

Beskrivning

Sprinklerna av modell F3QR56 Dry har snabb respons, standardtäckning och en nominell K-faktor på 5,6 (80 metrisk). Tillgängliga i torr hängande eller torr horisontell sidovägg -konfigurationer, alla sprinklers av modell F3QR56 Dry använder en 3 mm glasampull som funktionselement. Vilka temperaturklassificeringar som finns tillgängliga fram- kommer ur tabellen i denna bulletin. Sprinklers av modell F3QR56 Dry är avsedda för installation i system med våtrör, torrör eller förutlösning i enlighet med NFPA 13, FM Property Loss Prevention Data Sheets, och andra tillämpliga installationsstandarder.

Sprinklers av modell F3QR56 Dry finns tillgängliga med alternativa täckbrickor som det visas i Fig. 1 till 3 och Fig. 5 till 9. Dessutom finns de hängande torrsprinklerna av modell F3QR56 tillgängliga med den koniska gömda täckplattan av modell CCP som Fig. 4 visar. Vilka ytbehandlingar som finns illgängliga för sprinklers, täckbrickor och täckplattor kan ses i ytbehandlingstabellen i denna bulletin. Täckbrickorna av modell F1 och FP samt täckplattorna av modell CCP är de enda infällda täckbrickorna och täckplattorna som är listade för användning med sprinklerna av modell F3QR56 Dry; att använda någon annan typ av infällda täckebrickor eller täck- plattor med sprinklerna av modell F3QR56 Dry leder till att allt ansvar, alla garantier, listningar och godkännanden upphör att gälla.

Inloppskopplingarna finns tillgängliga med gängorna 1″ NPT, ISO 7-1R1, 3/4″ NPT, eller ISO 7-1R3/4. Sprinklers med 3/4″ NPT och ISO 7-1R3/4 inloppskopplingar är huvud- sakligen avsedda för att ersätta existerande torrsprinklers med 3/4″ eller ISO 7-1R3/4 inlopp, men kan också användas i nya installationer.

Se tabellerna med tillgängliga konfigurationer, listningar och godkännanden i denna bulletin för ytterligare information om sprinklers av modell F3QR56 Dry.

Egenskaper

 1. Finns tillgängliga med följande konfigurationer:
  • Pendent med standard täckbricka
  • Pendent med förlängd täckbricka av modell HB
  • Pendent med infälld täckbricka av modell FP
  • Pendent med infälld täckbricka av modell F1
  • Dold Pendent med täckplatta av modell CCP
  • Horisontell sidovägg (HSW) med standard täckbricka
  • Horisontell sidovägg (HSW) med förlängd täckbricka av modell HB
  • Horisontell sidovägg (HSW) med infälld täckbricka av modell FP (FM Standardrespons)
  • Horisontell sidovägg (HSW) med infälld täckbricka av modell F1 (FM Standardrespons)
 2. Tillgänglig med 1″ NPT, ISO 7-1R1, 3/4″ NPT, eller ISO 7-1R3/4 inloppskoppling.
 3. 3/4″ NPT inloppskopplingar gör det möjligt att byta ut äldre torrsprinklers med 3/4″ inloppskopplingar utan att byta till större sprinklerkopplingar.
 4. Sprinklers, täckbrickor och täckplattor finns tillgängliga i en mängd standard- och specialytbehandlingar.
 5. Sprinklers ytbehandlade med vitt polyester, svart polyester, kemisk nickel PTFE (ENT) är cULus listade som korrosionsbeständiga.
 6. Finns att få med cULus -listad 17,2 bar tryckklassificering för torra pendent och valda HSW konfigurationer. FM godkänd för applikationer upp till 12 bar.

Patent:
Sprinklerna av modell F3QR56 Dry kan omfattas av en eller flera av följande patent:
US Patent No. 5.775.431
US Patent No. 5.967.240

Listningar & Godkännanden

Se vilka listningar och godkännanden som gäller för alla tillgängliga konfigurationer i tabellerna med tillgängliga konfigurationer, listningar och godkännanden i denna bulletin.

 1. Listad av Underwriters Laboratories och certifierad av UL för Kanada (cULus)
 2. Certifierad av FM Approvals (FM)
 3. Godkänd i New York City baserade på UL:s listning enligt lokal lagstiftning 33/2007 (NYC)

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Anslutning Längd Typ Färg SIN Nyckel
KH202211500 F3QR-56 Quick 68°C 80 DN25/1″ 15″/381mm Pendent Krom R5714 F3/F3R
KH402211500 F3QR-56 Quick 68°C 80 DN25/1″ 15″/381mm HSW Krom R5734 F3/F3R

Allmänna anvisningar:

 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.