F3-56
K=80

Beskrivning

Sprinklerna av modell F3-56 Dry har standardrespons, standardtäckning och en nominell K-faktor på 5,6 (80 metrisk). Tillgängliga i torr hängande eller torr horisontell sidovägg -konfigurationer, alla sprinklers av modell F3-56 Dry använder en 5 mm glasampull som funktionselement. Vilka temperaturklassificeringar som finns tillgängliga framkommer ur tabellen i denna bulletin. Sprinklers av modell F3-56 Dry är avsedda för installation i system med våtrör, torrör eller förut- lösning i enlighet med NFPA 13, FM Property Loss Prevention Data Sheets, och andra tillämpliga installationsstandarder.

Sprinklers av modell F3-56 Dry finns tillgängliga med olika täckbrickor enl. Fig. 1 till 3 och Fig. 5 till 9. Dessutom finns de hängande torrsprinklerna av modeller F3-56 tillgängliga med den koniska gömda täckplattan av modell CCP som Fig. 4 visar. Vilka ytbehandlingar som finns tillgängliga för sprink- lers, täckbrickor och täckplattor kan ses i ytbehandlingsta- bellen i denna bulletin. Täckbrickorna av modell F1 och FP samt täckplattorna av modell CCP är de enda infällda täck- brickorna och täckplattorna som är listade för användning med sprinklerna av modell F3-56 Dry; att använda någon annan typ av infällda täckebrickor eller täckplattor med torrsprinklerna av modell F3-56 Dry leder till att allt ansvar, alla garantier, listningar och godkännanden upphör att gälla.

Inloppskopplingarna finns tillgängliga med gängorna 1″ NPT, ISO 7-1R1, 3/4″ NPT, eller ISO 7-1R3/4. Sprinklers med 3/4″ NPT och ISO 7-1R3/4 inloppskopplingar är huvudsakli- gen avsedda för att ersätta existerande torrsprinklers med 3/4″ eller ISO 7-1R3/4 inlopp, men kan också användas i nya installationer.

Se tabellerna med tillgängliga konfigurationer, listningar och godkännanden i denna bulletin för ytterligare information om torrsprinklers av modell F3-56.

Egenskaper

 1. Finns tillgängliga med följande konfigurationer:
  • Pendent med standard täckbricka
  • Pendent med förlängd täckbricka av modell HB
  • Pendent med infälld täckbricka av modell FP
  • Pendent med infälld täckbricka av modell F1
  • Dold/Concealed Pendent med täckplatta av modell CCP
  • Horisontell sidovägg (HSW) med standard täckbricka
  • Horisontell sidovägg (HSW) med förlängd täckbricka av modell HB
  • Horisontell sidovägg (HSW) med infälld täckbricka av modell FP
  • Horisontell sidovägg (HSW) med infälld täckbricka av modell F1
 2. Tillgänglig med 1″ NPT, ISO 7-1R1, 3/4″ NPT, eller ISO 7-1R3/4 inloppskoppling.
 3. 3/4″ NPT inloppskopplingar gör det möjligt att byta ut äldre torrsprinklers med 3/4″ inloppskopplingar utan att byta till större sprinklerkopplingar.
 4. Sprinklers, täckbrickor och täckplattor finns tillgängliga i en mängd standard- och specialytbehandlingar.
 5. cULus-listad som korrosionsbeständig när den beställts med utvalda ytbehandlingar (se ytbehandlingstabell).
 6. Finns att få med cULus -listad 17,2 bar tryck klassificering för torra Pendent och valda HSW konfigurationer. Övriga godkännanden är för 12 bar.

Patent
Sprinklerna av modell F3‑56 Dry kan omfattas av en eller flera av följande patent:
US Patent No. 5.775.431
US Patent No. 5.967.240

Listningar & Godkännanden

Se vilka listningar och godkännanden som gäller för alla tillgängliga konfigurationer i tabellerna med tillgängliga konfigurationer, listningar och godkännanden i denna bulletin.

 1. Listad av Underwriters Laboratories och certifierad av UL för Kanada (cULus)
 2. Certifierad av FM Approvals (FM)
 3. Godkänd i New York City baserade på UL:s listning enligt lokal lagstiftning 33/2007 (NYC)
 4. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB)
 5. CE listad 0832-CPD-2006 (CE)

Standardartiklar

Vänligen kontakta oss för specialbeställning av sprinkler som inte finns i nedanstående lista, t.ex. om högre/lägre temperatur, K-faktor eller specialmålning önskas.

Artikelnummer Modell Respons Temperatur K-faktor Anslutning Längd Typ Färg SIN Nyckel
KF202211500 F3-56 Standard 68°C 80 DN25/1″ 15″/381mm Pendent Krom R5314 F3/F3R
KF402211500 F3-56 Standard 68°C 80 DN25/1″ 15″/381mm HSW Krom R5334 F3/F3R

Allmänna anvisningar:

 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.