VID lågtrycks­vattendimsystem

Lågtrycksvattendimma är ett brandsläckningssystem med den senaste tekniken och är lämplig för nästan alla typer av byggnader. Systemet är certifierad för såväl marin- som landbaserade installationer.

NordicFlows komponenter för lågtrycksvattendimma kommer från danska VID Fire-Kill. VID Fire-Kill är en innovativ utvecklare och tillverkare av vattenbaserade aktiva brandsläckningskomponenter och system. VID Fire-kill specialiserar sig på vattenbaserade fast installerade system för miljövänlig brandsläckning. Företaget ligger i Danmark där alla produkter utvecklas, tillverkas och testas. Alla produkter testas av ackrediterade brandtestlaboratorier för att efterfölja de senaste kraven i de internationella standarderna för godkännande av vattendimsystem och komponenter för brandsläckning av marina land- och havsbaserade anläggningar och applikationer.

Exempel på applikationer:
  • Bostäder och kommersiella byggnader
  • Skolor, sjukhus och ålderdomshem
  • Kontor, hotell, restauranger, atrium och lobbys
  • Fabriker och lager
  • Kulturmärkta byggnader: Museer, kyrkor, konserthus, biografer etc.
  • Flygplanshangarer och maskinrum
  • Underjordiska byggnader: Parkeringsgarage, tågstationer och vägtunnlar
  • Marina applikationer. Godkända produkter finns för alla marina applikationer

Besök VID Fire-Kills hemsida för mer information.

Våra produkter