BB – Bostäder och byggnader


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Low Pressure Water Mist Residential Home Protection System Model BB är ett helt automatiskt brandskyddssystem med vattendimma utformat specifikt för att skydda människors liv och byggnader.  Detta gör att systemet lämpar sig för applikationer där utsatta människor finns som bostäder, ålderdomshem, sjukhus och institutioner etc. Systemet är enkelt att installera, har en diskret design och är utformat för att installeras i existerande byggnader.

BB-systemet består av fem huvuddelar:
  • En kontrollenhet som kan styra upp till 6 st zonventiler och 6 st rökdetektorer
  • Zonventiler
  • Rökdetektorer
  • Väggpaneler med integrerade vattenledningar och munstycken
  • En vattenförsörjningsenhet

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.