BBK – Bostäder


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Low Pressure Water Mist Simple Protection Panel Model BBK är ett aktivt brandskyddsystem utformat för enkel installation i bostäder. BBK är ett lågtryckvattendimsystem vilket automatiskt detekterar branden och sedan sprayar en mycket fin vattendimma vilken kväver den. Eftersom vattendimman består av mycket små vattendroppar blir skadorna på omgivningen minimala.

Systemet består av en metallpanel som leverans i önskad färg. Det medföljer en integrerad detekteringsenhet som verkar på en minimal temperatur och därefter ökande hetta. När en brand detekteras skickas en signal till en integrerad ventil vilken öppnas och låter vatten flöda i ett rostfritt rör till de integrerade dimmunstyckena. Sedan skickas en signal genom reläkabeln vilken kan användas för att larma de boende och brandkåren.

Tekniska data

Elförsörjning: 12 V DC
Min. vattentryck: 2.5 bar
Min. vattenförsörjning: 6 l/min
Max. arbetstryck: 16 bar
Droppstorlek: DN90 < 300 μm
Sprayavstånd från vägg: 2 m – 4 m
Max. takhöjd: 4m
Min. takhöjd: 2m
Hydraulisk inloppsgänga: ”BSP
Huvudbranddetektering: Min. temp + stigande hetta
Nominell utlösningstemperatur på backup-system: 68°C
Systemets standardfärg: White RAL 9010
Ytbehandlingstillval: Andra RAL-färger

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.