BPS – Maskin- och fordonsutrymmen


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Model BPS är litet system för lokal brandsläckning utformat för snabb brandbekämpningsrespons i utrymmen för mobila maskiner/fordon såsom lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.
Systemet är fristående, trycksatt med luft till 7 bar och bekämpar automatiskt bränder i maskinutrymmen med  spray av vattendimma med 3% skuminblandning (AFFF-skum). Vattendimman ger god kylning i väl ventilerade maskinutrymmen och skuminblandningen ger god brandsläckningsförmåga på platser där bränslet kan samlas i pölar som är dolda för direkt spray. Skummet ger även snabb nedsläckning av branden och skyddar mot återtändning.

Tekniska data

Strömförsörjning: 12-24 Vdc / 2 A
Batteritid för batteribackup: 24 timmar
Vattenreserv: 15l w. 3% AFFF
Tankstorlek: 25 l
Tanktryck: 7 bar
Munstyckstryck: 4 bar
Standardmunstycken: 4 x K1 munstycke
Standardvattenanvändning: 5.5 – 8.l/min

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.