Brandskyddslösningar för träindustrin


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill erbjuder ett flertal brandskyddslösningar med lågtrycksvattendimma för trä- och processindustrin. Se bifogad broschyr för mer information.

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.