DFI-1 – Fristående brandskydd för fritöser


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Fire Protection System Model DFI-1 är ett litet, säkert och pålitligt fristående brandskyddssystem, med automatisk och manuell utlösning, utformat för att skydda kommersiella fritöser i privata kök, snabbmatsrestauranger, storkök, restaurangkök och i mässen på båtar. Systemen levereras färdigmonterade och redo att installeras.

Tekniska data

Installationshöjd: 0,6m – 1,2m.
Utgångar: Normal Stäng (Normally Closed) eller Normalt Öppen (Normally Open)
Sprayvinkel: 60º.
Spraytid: 10-20 sec
Max. temperatur på aerosolbehållare och kontrollenhet: 50ºC.
Byte av behållare: Vartannat år

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.