F102-1 – Flyghangarer


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Model F102-1 Fire Protection Nozzle är ett teleskopmunstycke med lågtrycksvattendimma för brandskydd i hangarer under flygplan. Munstycket installeras nedsänkt i hangargolvet i jämnhöjd med övrig yta. När munstycksrören trycksätts reser sig munstycket från golvet och sprayar vattendimma i ett 2 x 4 meters område. Kan installeras i flyghangarer för alla typer av luftfarkoster som militärplan, fraktplan, helikoptrar, kommersiella jetplan etc.

Tekniska data

Typ: Golvmunstycke
Standardinstallation: Brandskydd för flyghangarer
Material: Rostfritt stål 316
Anslutning/gänga: ¾” BSP-T invändig
Vattentryck: 8 – 16 bar
Droppstorlek Dv90: < 350μm
K-faktor: 10 l/min/√bar
Installationshöjd: Nedsänkt i golvet
Munstyckets täckningsyta: 2m x 4m
Sprayvinkel: Horisontellt 95º

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.