FFPS2 – Industriella fritöser


Dokument

Beskrivning

VID Fire-Kill Model FFPS2 är utformad för att ge brandskydd åt industriella fritöser. Den består av ett ”double knock” detekterings- och aktiveringsystem vilket inkludera hetta- och flamdetektion. Släckningen sker i två steg där första steget släcker den brinnande oljan med våtkemikalie och andra steget med lågtrycksvattendimma vilket kyler ner och sänker temperaturen runt fritösen och släcker återstående bränder.

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.