TUNPROTEC – Tunnelbrandskydd

Beskrivning

VID Fire-Kill TUNPROTEC är ett helomfattande brandskyddssystem för infrastrukturtunnlar.

Systemet kombinerar modern branddetektering och släckning med vattendimma i ett enda helt integrerat  branskyddssystem för tunnlar. TUNPROTEC är utformat för att systemet skall vara mycket tillförlitligt, lätt att använda, ha lågt underhåll och vara enkelt och snabbt att installera och driftsätta.

Systemet är modulärt uppbyggt och alla systemmodulerna levereras fabriksmonterade och testade, redo för installation. VID Fire-Kill levererar alla systemmoduler markerade med installationsnummer för att försäkra att alla moduler blir rätt installerade. VID Fire-Kill erbjuder även specialbyggda TUNPROTEC gränssnittsenheter för att matcha kommunikationsprotokollen som används av tunneloperatörens kontroll- och larmsystem.

Tunnelskyddsmodulerna,  som är 9 eller 10 m långa, installeras i tunneltaket för att ge brandskydd åt en yta på 6 m på båda sidor av modulen. Modulerna installeras som varannan aktiv modul och distansmodul. Tunnelskyddsmodulerna är förberedda för enkel installation i tunneltaket där de monteras ihop med flänsar för att skapa en eller flera vattenledningar med sektioner av vattendimma i hela tunnelns rörlängd.

Allmänna anvisningar:

  • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.