Zonecheck Addressable

Beskrivning

Zonecheck Addressable är ett system utformat för att effektivt och helt automatiskt hantera testningen av flödesvakter i sprinklersystem. Automatiska tester och loggning hanteras via en serie av intelligenta övervakningsmoduler (IMM) vilka alla är sammankopplade i en övervakad loopslinga med en central kontrollenhet.

Kontrollenheten kan med ett knapptryck initiera ett samtida flödesvaktstest för alla Zonechecks i byggnaden eller som en del av en automatisk pågående rutin.

Dimensioner

DN50 – DN200

Systemkomponenter

Zonecheck
Flödesvakt och pump monterade på rillad rörsektion med avstängnings- och luftningsventiler
IMM
Intelligent och adresserbar övervakningsmodul som monteras vid varje Zonecheck
Kontrollpanel
Hanterar systemprogrammering, automatiska/manuella tester, loggar och visar systemstatus
Skrivare
Skriver ut protokoll på både manuella och automatiska tester för enkel dokumentering

Egenskaper

 • Helt automatiska flödesvaktstester utan larmaktivering (kan aktiveras manuellt för larmtestning) varje dag, vecka eller månad
 • Testning kan ske av individuell flödesvakt eller per plan, schakt, hus eller hela systemet beroende på önskad programmering
 • Adresserbar egen namngiven position för varje flödesvakt
 • Dokumentering av tester både digitalt via logg och fysiskt via skrivare
 • 100% vattenbesparande eftersom vattnet återcirkuleras med pumpen
 • Förlänger rörsystemets livslängd då inget nytt vatten behöver fyllas på vid tester vilket minskar risken för korrosion
 • Automatisk motionering av pumpen varje vecka utan larmaktivering för att säkra drift vid provning
 • UL, FM, VdS, LPCB, CE och NFPA – Life Safety Code godkänd
 • En enda kontrollpanel kan övervaka 1000 st Zonecheck/IMM-enheter kopplade på en 4,5 km lång loopkabel

Larmutgångar

Från kontrollpanelen
 • Summalarm A-larm (reläbaserat brandlarm/utlöst flödesvakt)
 • Summalarm B-larm (reläbaserat fellarm för t.ex stängd ventil, strömbortfall, kabelbrott)
 • Digital larmutgång via SCADA (Modbus RTU, RS485) för individuella brand och fellarm (A & B) från varje IMM/flödesvakt
Från varje IMM
 • Individuellt A-larm (brandlarm/utlöst flödesvakt, kan användas för inkoppling mot flödesvaktstablå)

Elkopplingar, brytare och krav på kablar

230V matning ska dras till varje IMM (6A, främst för pumparna) och till kontrollpanelen (10A, denna matning gäller även för skrivaren).

Brytare för pumpen bör monteras på inkommande matning till varje IMM samt på inkommande matning till kontrollpanelen då detta underlättar driftsättning och serviceärenden.

Loopkabeln samt de tre kablarna från flödesvakt, pump och övervakad ventil till IMM måste vara FP200 Gold 2 x 1,5mm² (min. area) med jordledare.

Tekniska specifikationer

Kontrollenhet
Dimensioner (B x H x D) 288 x 375 x 118 mm
Vikt 5 kg
Strömförsörjning 120 – 240V AC 50/60 Hz- 250 W max
Intern nätdel 36V D.C. nominellt
Kretskortsspänning 36V D.C. nominellt
Felövervakad strömförsörjning & batteriladdningsstatus Ja
Batteriövervakning för urkoppling eller fel Ja
Max. batteristorlek & typ 2 x Yuasa NP7-12 12V 7,0 Ah
1 x Yuasa NP7-6 6V 7,0 Ah
Batteribackup Min. 24 timmar
Kapslingsklass IP23
Intelligent övervakningsmodul (IMM)
Dimensioner (w x h x d) 301 x 198 x 78 mm
Strömförsörjning 120-240V AC 50/60 Hz- 250 W max
Märkspänning kretskort 120-240V AC 50/60 Hz- 250 W max
Max antal IMM-enheter på 1 st kontrollpanel 1000 st
Kapslingsklass IP34
Skrivare
Modell TP-832
Strömförsörjning AC 230V ±10% , 50/60Hz, 0.3A (2m elkabel)
Anslutning RJ45 8-pin modularkontakt för RS845
Kabel 1m Ethernet-kabel
Dimensioner (B x H x D) 160 x 245 x 135 mm
Pappersrullar TF50KS-E2C eller motsvarande
Vikt (utan papper) 2,2 Kg
Cirkulationspump
Driftspänning 240V 50Hz
Ström vid full belastning 0,93 A
Effekt 195 watt
Kapslingsklass IP44
Max. arbetstryck 12 bar
Flödesvakt
Utlösande flödeshastighet 20-57 liter/minut
Kapslingsklass IP56/IP54
Kabelingångar Ø22.2 mm
Kontaktklassning 10A @ 125/250V AC
Arbetstemperaturområde 0 – 49°C
Statiskt tryck 17,25 bar
Kabelkrav
Typ FP200 GOLD (eller motvarande)
Krav Life-safety godkända, brandsäkra skärmade kablar
Storlek på ledare 2×1,5 mm² eller 2×2.5 mm² med biledare/jordledare
Max. kabellängd (loop) 3 km (1.5 mm²), 4,5 km (2.5 mm²)
Zonecheck-enhet
Arbetstryck Max 12 bar (vatten)
Dimensioner DN50 – DN200 (2″-8″)
Anslutningar Rillade (båda ändar)
Installation Vertikal eller horisontell, höger- (std.) eller vänsterhandsmontage

Installation

Installation måste utföras av en lämpligt kvalificerad ingenjör och enligt Installation- & Bruksanvisning (ZC-ADD-IB). Varje Zonecheck® levereras med sin egen intelligenta övervakningsmodul (IMM) vilken skall installeras på en närliggande vägg eller på röret bredvid Zonecheck®. Cirkulationspumpen, flödesvakten och zonventilen (tillbehör) är kopplade till IMM. Varje IMM är kopplad (som en del av en systemloop) tillbaka till den adresserbara kontrollenheten. Kontrollenheten gör det möjligt för användaren att testa varje Zonecheck® och övervaka statusen för varje zonventil som är installerad i systemet. En enda kontrollenhet kan övervaka upp till 1000 IMM.

Allmänna anvisningar:

 • Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.