Zonecheck är här för att stanna!

Zonecheck har gjort en mycket lyckad entré på den Nordiska marknaden och vi ser ett stort intresse från våra kunder och vi vill därför med detta nyhetsbrev belysa det viktigaste med enheten och visa mer av dess unika funktioner.

Zonecheck Addressable är ett komplett system utformat för att effektivt hantera testrutinen för flödesvaktsalarm på t.ex. kommersiella fastigheter och sjukhus.


 

zonecheck

Tillförlitlighet

Zonecheck-enheterna har installerats i över 20 år. Varje enhet testas innan leverans med 20 bars tryck för att säkerställa att det inte finns något läckage.

Zonecheck har sålts och installerats över hela världen till hundratals nöjda kunder som är övertygade om produktens förträfflighet. Den har installerats i både sjukhus, bilfabriker, höghus, flygplatser och shoppingcenter.
Enheten består endast av kvalitetskomponenter från tillverkare som är alla ledare i sitt eget expertområde.


 

approvals

Godkännanden

Zonecheck är godkänd av LPCB, VdS, FM och UL. Detta betyder att den innehar alla relevanta godkännanden för sprinklerbranschen runt om i världen.

Zonecheck Addressable innehar även en UL-listning för ”Life Safety”-standarden som är ett bevis på god kvalitet och funktion.

SundaHus_logo

Zonecheck Addressable är nu SundaHus-bedömd och snart även Byggvarudeklarerad och Byggvarubedömd som ett led i vårt arbete att miljöbedöma alla våra produkter.


zonecheck_flöde2

Funktioner/fördelar

 • Testa Zonecheck-enheterna som en grupp, byggnadsvis eller som en enskild enhet.
 • 1000 st. Zonecheck-enheter kan anslutas till en kontrollpanel med max. 3 km brandklassad signalkabel.
 • Varje Zonecheck-enhet kopplas ihop med en IMM (intelligent övervakningsmodul) som sedan loopas till nästa enhet och tillbaka till kontrollpanelen enligt nedanstående flödesschema.

loop

 • Till IMM kopplas också strömförsörjning (230V) som sedan kopplas vidare från IMM till alla komponenterna i Zonecheck-enheten, se kopplingsskiss nedan.

koppling

 • Kontrollpanelen lagrar alla data från Zonecheck-enheterna, vilken när som helst kan fås tillgång till genom att ansluta en dator till kontrollpanelen.
 • Vid varje utfört test printas en utskrift från printern som är kopplad till kontrollenheten.
 • Övervakning av den larmade vridspjällsventilen som är monterad vid varje Zonecheck-enhet.
 • Automatiska test kan köras varje månad, kvartal eller vilket intervall som önskas.
 • Pumpen testkörs automatiskt enligt det intervall som önskas och inget larm överförs vid denna testkörning. Detta test utförs för att undvika att pumpen kärvar och därmed tappar sin funktion.
 • Från kontrollenheten finns det många möjligheter att överföra/integrera larm till annan övervakad plats/BLC. För mer information om detta, kontakta oss.
 • 24 timmars batteribackup.
 • Lokal testning av flödesvakten vid varje IMM (intelligent övervakningsmodul) om man så önskar.

Så här monteras Zonecheck Addressable

mont

mont2

Läs mer om Zonecheck Addressable